Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

2/2024/PPP1 - Nabór na psychologa

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie
Data opublikowania:
23-04-2024
Wymiar i liczba etatów:
2
Obowiązki:

1. Badania diagnostyczne dzieci.

2. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w poradni.

3. Obserwacja dzieci w środowisku.

4. Interwencja w środowisku ucznia.

5. Opracowywanie wyników badań.

6. Udzielanie informacji i porad dzieciom i młodziezy, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

7. Prowadzenie w poradni i poza nią warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, młodziezy, rodziców i nauczycieli.

8. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objetych kształceniem specjalnym.

Wymagania niezbędne:

1. Studia magisterskie w zakresie psychologii.

2. Przygotowanie pedagogiczne.

Umiejętności:

1. Praca w zespole.

2. Dobry kontakt podczas diagnozy z dzieckiem i rodzicem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV.

2. Dyplom ukończenia studiów w zakresie psychologii.

3. Świadctwo ukończenia przygotowania pedagogicznego.

4. Zaświadczenie o niekaralności z KRK.

Termin składania ofert:
14-08-2024
Miejsce składania ofert:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie
Informacje dodatkowe:

Praca od 1.09.2024 r.

Oferty należy składać w siedzibie poradni, Olsztyn ul. Turowskiego 3

Oferty elektronicznie należy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@ppp1.olsztyn.euAplikuj na tę ofertę


Rejestr zmian