Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

2/2024/ZSO6 - sprzątaczka

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie
Data opublikowania:
04-06-2024
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe, średnie zawodowe
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Wymagania dodatkowe:
 • dyspozycyjność;
 • dobra organizacja pracy,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dbanie o detale i skrupulatność,
 • dobra kondycja fizyczna, 
Umiejętności:

brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV

Termin składania ofert:
26-07-2024
Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie
Informacje dodatkowe:

brakAplikuj na tę ofertę


Rejestr zmian