Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Gminie Olsztyn

Opiekun zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie

A- A+

Postępowanie zostało zamknięte

Postępowanie jest w trakcie rozpatrywania. Prosimy oczekiwać na wyniki.
Miejska jednostka organizacyjna:
Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie
Data opublikowania:
23-05-2024
Wymiar i liczba etatów:
1 etet
Obowiązki:

Opiekun zwierząt prowadzi bezpośredni nadzór nad zwierzętami w schronisku, w ramach którego  przygotowuje karmę dla zwierząt, karmi, poi, sprząta w pomieszczeniach,w których przebywają zwierzęta. Prowadzi odławianie zwierząt z terenu miasta Olsztyna. Współdziała w lekarzem weterynarii zatrudnionym w Schronisku w leczeniu i profilaktyce.  Wykonuje interwencje m. in.  związane z zaopatrzeniem oraz obsługą imprez prowadzonych przez Schronisko. Możliwa praca w trybie zmianowym

Wymagania niezbędne:

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko opiekun zwierząt.

  1. wykształcenie min. średnie;
  2. prawo jazdy kategorii B;
  3. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);
  4. przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt;
  5. brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w godzinach nocnych.
Umiejętności:
  1. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);
  2. przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt;
Termin składania ofert:
04-06-2024
Miejsce składania ofert:
Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie

Rejestr zmian